Facebooklinkedin (4) (2).png  

Aktuality

Vyhodnocení přínosu spolupráce aktérů místních akčních skupin

Realizovali jsme evaluaci aktérů MAS prostřednictvím fokusních skupin a případových studií.

17. 8. 2022evaluace

Příprava, zajištění a vyhodnocení ankety o digitalizaci veřejné správy

Podíleli jsme se na šetření dat v anketě o digitalizaci veřejné správy.

23. 6. 2022průzkumy

Inboox podepsal smlouvu s Muzeem Tomáše E. Müllera

Dne 22. 4. 2022 podepsal Inboox smlouvu s Muzeem Tomáše E. Müllera, které tak rozšířilo řady organizací, jejichž kvalitním publikacím pomáháme s distribucí a prodejem.

23. 6. 2022knihy

Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji

Dokončili jsme dvouletou evaluaci projektu.

15. 6. 2022evaluace

Sběr dotazníků pro Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity na téma teplárenství

Zajistili jsme sestavení dotazníku, jeho naprogramování do elektornické podoby a samotný sběr dat.

8. 6. 2022sběr dat