Facebooklinkedin (4) (2).png  

Aktuality

Průzkum postojů zdravotnických profesionálů a veřejnosti k telemedicíně

Realizovali jsme reprezentativní šetření na populaci zdravotnických profesionálů a veřejnosti.

28. 6. 2024průzkumy

Inboox uzavřel spolupráci s Albatros Media!

Knihy od Albatros Media naleznete již brzy na našem e-shopu.

27. 6. 2024knihy

Evaluace (situační studie) průmyslového parku Cheb I.

Komplexně jsme zhodnotili dopad průmyslového parku na celou řadu oblastí života v Chebu.

4. 6. 2024evaluace

Zajistili jsme rekrutaci účastníků fokusních skupin pro České Budějovice

Fokusní skupiny byly realizovány v rámci Evropského města kultury 2028.

28. 5. 2024sběr dat

Monitoring kvality ovzduší v malých sídlech JMK

Realizovali jsme dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory ke kvalitě ovzduší.

24. 4. 2024průzkumy

Zúčastnili jsme se konference Neurověda ve vzdělávání

Na konferenci jsme prezentovali naše služby.

17. 4. 2024konference