Facebooklinkedin (4) (2).png  

Aktuality

Výzkum Inbooxu v České televizi!

Zjištění z výzkumu Kulturních pořeb města Brna vysílala Česká televize.

22. 3. 2023inboox v médiích

Kulturní potřeby města Brna

Zkoumali jsme kulturní potřeby obyvatel Brna, včetně cizinců žijících v Brně.

13. 3. 2023průzkumy

Dělba přepravní práce - dopravní průzkum pro Brno

Získali jsme údaje o podílu jednotlivých druhů dopravy na celkovém výkonu dělby přepravní práce a způsobech pohybu obyvatel Brna.

12. 12. 2022průzkumy

Zkoumali jsme zkušenosti obyvatel Brna s občanskou participací

Realizovali jsme reprezentativní výzkum, který zjišťoval zkušenosti a názory obyvatel Brna na občanskou participaci.

11. 10. 2022průzkumy

Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel

Zajistili jsme reprezentativní výzkum, jehož výsledky slouží jako podklad pro strategické plánování města Brna.

27. 9. 2022průzkumy

Dva výzkumy pro Hradec Králové: spokojenost obyvatel a mobilita cestujících

Postarali jsme se o dva reprezentativní výzkumy pro Hradec Králové, včetně analytického srovnání s minulými roky šetření.

23. 9. 2022průzkumy