Facebooklinkedin (4) (2).png  

Pro koho pracujeme


Státní správa (ministerstva a další centrální orgány státní správy)


Samosprávy krajů, měst a obcí


Akademická sféra (vysoké školy) a výzkumné instituce


Komerční sféra (firmy, podnikatelé)


Politické strany a hnutí 


Zájmové a profesní organizace


Marketingové a výzkumné agentury

  • Pro marketingové agentury dodáváme kvalitní sběry dat podle nejvyšších sociologických standardů, případně i sociologickou analýzu – na těchto podkladech pak staví v rámci své odbornosti marketingové analýzy a doporučení pro klienty
  • Nebráníme se ani spolupráci s „konkurenčními“ výzkumnými organizacemi, když je třeba zajistit rozsáhlejší výzkumy; typicky pro zahraniční agentury zabezpečujeme sběr dat v ČR/SR, případně podporujeme jejich lokální fieldwork realizací kvalitativních i kvantitativních sběrů dat

Média


Jednotlivci

  • Zabezpečujeme mj. tržní analýzy nebo sběry dat pro jednotlivce a start-upy na začátku podnikatelských projektů, před zahájením politické kariéry apod.
  • Sbíráme data, připravujeme výzkumné nástroje, pronajímáme náš panel či SW prostředí pro výzkumy v rámci diplomových, disertačních a soutěžních prací jednotlivcům a malým neinstitucionalizovaným kolektivům