Facebooklinkedin (4) (2).png  

Vybrané reference Inbooxu


Představujeme vám vybrané reference a na vyžádání vám doložíme konkrétní referenční projekty.
 
 • Agentura pro sociální začlěňování
 • Aliance pro budoucnost
 • Americká obchodní komora
 • Centrum dopravního výzkumu
 • Český telekomunikační úřad
 • EQUICom, s.r.o.
 • Everesta
 • Hensel, s.r.o.
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Jihomoravský kraj
 • Komorní činohra Praha
 • Kynetec
 • Liberecký kraj
 • Lidl Česká republika, v.o.s.
 • Masarykova univerzita
 • Město Cheb
 • Město Louny
 • Městský úřad Slezská Ostrava
 • Meta Plzeň, s.r.o.
 • Ministerstvo obrany
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Národní pedagogický institut ČR
 • Národní zemědělské muzeum
 • Pierburg, s.r.o.
 • Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků
 • Policejní akademie ČR
 • PRO BOTTARI, s.r.o.
 • Pro Žabiny
 • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • Statutární město Brno
 • Statutární město České Budějovice
 • Statutární město Hradec Králové
 • Univerzita Obrany
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Úřad vlády ČR
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • ZAPA beton 

 

logo jedna.png

loga dvě.png