Facebooklinkedin (4) (2).png  
business items.jpg

Zaměřujeme se na
informace, průzkumy,
analýzy a služby spojené
s knihami.

PC(1).jpg

Provádíme sběr a analýzu  kvantitativních
i kvalitativních dat. Analyzujeme sekundární data.

kafe 2.jpg

 

Realizujeme komplexní výzkumy a evaluace. Zajišťujeme podpůrné
a
datové služby.


přechod ostrý.jpg

Poskytujeme rychlý sběr
dat díky vlastnímu
panelu respondentů. 

slider1.jpg

Hledáme a ověřujeme informace o osobách, společnostech a korupčních rizicích.

slider knihy.jpg

 

Provozujeme vydavatelství, nakladatelství a knižní velkoobchod
a maloobchod.

 

 

Jsme společnost Inboox CZ. Pomáháme organizacím a jedincům orientovat se v záplavě informací. Veřejným i podnikatelským subjektům poskytujeme analytickou podporu a pomáháme jim tak ve vlastním rozvoji. Stavíme na osobním přístupu, pečlivosti, odbornosti našich analytiků a konzultantů a flexibilitě vůči klientovi.
 
 

Aktuality - nejnovější příspěvky

Průzkum postojů zdravotnických profesionálů a veřejnosti k telemedicíně

Realizovali jsme reprezentativní šetření na populaci zdravotnických profesionálů a veřejnosti.

28. 6. 2024průzkumy

Inboox uzavřel spolupráci s Albatros Media!

Knihy od Albatros Media naleznete již brzy na našem e-shopu.

27. 6. 2024knihy

Evaluace (situační studie) průmyslového parku Cheb I.

Komplexně jsme zhodnotili dopad průmyslového parku na celou řadu oblastí života v Chebu.

4. 6. 2024evaluace

Zajistili jsme rekrutaci účastníků fokusních skupin pro České Budějovice

Fokusní skupiny byly realizovány v rámci Evropského města kultury 2028.

28. 5. 2024sběr dat

Další aktuality

Reference

 

Městský úřad Cheb

Společnost Inboox CZ, s.r.o. pro město Cheb zpracovala v roce 2023 Evaluaci (situační studii) průmyslového parku Cheb I. Hlavním cílem evaluace bylo komplexně zhodnotit dopad průmyslového parku na celou řadu oblastí života ve městě Cheb. Realizace šetření probíhala metodami desk research, dotazníkovým šetřením mezi veřejností a klíčovými stakeholdery v regionu, a hloubkovými rozhovory se zástupci soukromého, veřejného i neziskového sektoru.

Společnost Inboox CZ, s.r.o. pro město Cheb zpracovala v roce 2023 Evaluaci (situační studii) průmyslového parku Cheb I. Hlavním cílem evaluace bylo komplexně zhodnotit dopad průmyslového parku na celou řadu oblastí života ve městě Cheb. Realizace šetření probíhala metodami desk research, dotazníkovým šetřením mezi veřejností a klíčovými stakeholdery v regionu, a hloubkovými rozhovory se zástupci soukromého, veřejného i neziskového sektoru. Závěrečná zpráva je zpracována kvalitně, výstupy a závěry jsou srozumitelně prezentovány a graficky přehledné. Velmi oceňujeme také zpracování manažerského shrnutí a doporučení pro město Cheb. Celkově jsme byli spokojeni s realizací, i pružnou komunikací v průběhu řešení zakázky.

 

Ing. Vladimír Bartík
vedoucí odboru komunálního hospodářství

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

S agenturou Inboox CZ, s.r.o. jsme spolupracovali na dotazníkovém šetření zjišťující profesní orientaci žáků základních a středních škol. Spolupráce probíhala bez problémů. Vše, co bylo potřeba, bylo hned zodpovězeno a vyřízeno.

S agenturou Inboox CZ, s.r.o. jsme spolupracovali na dotazníkovém šetření zjišťující profesní orientaci žáků základních a středních škol. Spolupráce probíhala bez problémů. Vše, co bylo potřeba, bylo hned zodpovězeno a vyřízeno. Výsledky výzkumu pomohou Ústeckému kraji ke koncipování toho, jak zlepšit podporu žáků při volbě jejich studijního a profesního směřování. Výzkum přinesl spoustu zajímavých dat, dotazníkové otázky agentura velmi dobře připravila. Výsledky byly následně agenturou prezentovány na konferenci „Kariérové poradenství ve školách v Ústeckém kraji". Zástupci agentury na ni připravili přehlednou prezentaci s výsledky.

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Hodnocení povědomí o evropských fondech na jaře 2023 bylo naší první spoluprací se společností Inboox CZ. Realizační tým byl vždy dobře připraven na jednání a při hodnocení odvedl velmi kvalitní práci. Jako velkou výhodu vnímáme, že součástí týmu byl analytik – sociolog.

Hodnocení povědomí o evropských fondech na jaře 2023 bylo naší první spoluprací se společností Inboox CZ. Realizační tým byl vždy dobře připraven na jednání a při hodnocení odvedl velmi kvalitní práci. Jako velkou výhodu vnímáme, že součástí týmu byl analytik – sociolog. Oceňujeme dodržení harmonogramu šetření vč. dílčích milníků a ochotu vypracovat doplňující analýzy související s hodnocením, které umožní vhodněji zacílit naše komunikační aktivity.

 

Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci

 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Se společností Inboox CZ, s.r.o. jsem měla možnost spolupracovat na průzkumu v rámci Moravskoslezského kraje, který se týkal potřeb a motivů ve vzdělávání dospělých za poslední tři roky. Průzkum byl zaměřen především na firemní vzdělávání. Kolegové ze společnosti Inboox odevzdali práci ve vysoké kvalitě, postarali se o sběr dat a byli stále připraveni reagovat na komentáře zadavatele a těm přizpůsobovat svou práci a analýzy.

Se společností Inboox CZ, s.r.o. jsem měla možnost spolupracovat na průzkumu v rámci Moravskoslezského kraje, který se týkal potřeb a motivů ve vzdělávání dospělých za poslední tři roky. Průzkum byl zaměřen především na firemní vzdělávání. Kolegové ze společnosti Inboox odevzdali práci ve vysoké kvalitě, postarali se o sběr dat a byli stále připraveni reagovat na komentáře zadavatele a těm přizpůsobovat svou práci a analýzy. Výstup, který vytvořili je nejen hodnotný, ale díky skvělému grafickému zpracování v Power BI také flexibilní a srozumitelný „nevědeckým“ pracovníkům, čehož si velice cením. Děkuji tímto celému týmu, který se na práci podílel s nasazením a motivací, a to i přesto, že se jednalo o spolupráci pro bono a společnost Inboox ji realizovala v rámci společenské zodpovědnosti.

Za sekci vzdělávání
Mgr. Kristýna Pochvalitová, MBA