Facebooklinkedin (4) (2).png  

Průzkum postojů zdravotnických profesionálů a veřejnosti k telemedicíně


Od dubna do června 2024 jsme za společnost Inboox CZ, s.r.o. realizovali projekt pro Fakultní nemocnici Olomouc s názvem Průzkum postojů zdravotnických profesionálů a veřejnosti k telemedicíně. 

Hlavními tématy výzkumu byla míra povědomí a znalosti o telemedicíně, postoj k využívání telemedicíny, problémy a překážky bránící širšímu využití telemedicínských služeb a možná řešení a doporučení pro zlepšení situace v oblasti telemedicíny, to vše jsme zjišťovali jak ze strany zdravotnických profesionálů, tak u veřejnosti. 

Výzkum byl reprezentativní a sběr dat probíhal kvantitativními metodami CAWI, CATI a CAPI. Výběrový soubor čítal 1 010 respondentů z řad veřejnosti a 500 respondentů z řad zdravotnických profesionálů. Zajištění reprezentativnosti proběhlo u zdravotnických profesionálů kvótním výběrem z výpočtů dle Zdravotnické ročenky ČR Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Výběrový soubor za veřejnost je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, kraje a velikosti sídla, ve kterém respondenti bydlí.

V rámci zakázky jsme se postarali o komplexní plnění: metodickou a obsahovou úpravu dotazníků, realizaci samotných šetření, statistické vyhodnocení a zpracování výsledků. 

Zadavateli jsme výsledky odprezentovali a předali kompletní strukturovaná zdrojová data ve formátu xlsx.


A co vy? Setkali jste se už s pojmem telemedicína a využíváte ji?

Bez názvu.png