Facebooklinkedin (4) (2).png  

Aktuality

Evaluace (situační studie) průmyslového parku Cheb I.

Komplexně jsme zhodnotili dopad průmyslového parku na celou řadu oblastí života v Chebu.

4. 6. 2024evaluace

Evaluace projektových aktivit zaměřených na partnerství firem a škol

Evaluovali jsme projekt, jehož cílem bylo podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce.

26. 4. 2023evaluace

Vyhodnocení přínosu spolupráce aktérů místních akčních skupin

Realizovali jsme evaluaci aktérů MAS prostřednictvím fokusních skupin a případových studií.

17. 8. 2022evaluace

Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji

Dokončili jsme dvouletou evaluaci projektu.

15. 6. 2022evaluace