Facebooklinkedin (4) (2).png  

Evaluace projektových aktivit zaměřených na partnerství firem a škol


Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí jsme realizovali evaluaci Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce (Kompetence 4.0). Cílem evaluce bylo podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce.

Metodologie evaluačního šetření se opírala o desk research (studium dokumentace k projektu), dotazníková šetření a polostrukturované rozhovory.

Evaluace probíhala s účastníky seminářů, členy sektorových pracovních skupin, projektovým týmem MPSV, krajskými partnery, zástupci dodavatele a v neposlední řadě se zástupci škol a firem.

Díky projektu došlo především k několika praktickým změnám:

  • zintenzivnění spolupráce škol a firem
  • většímu zapojení studentů do praxí v reálném prostředí firmy
  • přizpůsobení obsahu výuky a odborné praxe potřebám škol i firem
  • detailnímu nastavení spolupráce jednotlivých partnerů a jejich rolí

Výstupem evaluace je závěrečná evaluační zpráva, která obsahuje i konkrétní doporučení.

Výstupy shrnuje zadavatelem zveřejněná prezentace.


Fotografie z projektu, zdroj: MPSV

evaluce_kompetence_4.0.png