Facebooklinkedin (4) (2).png  

Vyhodnocení přínosu spolupráce aktérů místních akčních skupin


Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí jsme od ledna do srpna 2022 realizovali komplexní evaluaci místních akčních skupin. Cílem bylo zajistit vyhodnocení přínosu spolupráce aktérů místních akčních skupin (MAS) pro rozvoj území v rámci témat programového rámce Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). 

Prvním výstupem byla vstupní zpráva, ve které jsme vymezili postup realizace zakázky. Představili jsme metody sběru dat pro dosažení evalučních cílů a připravili scénáře pro kvalitativní výzkum.

V rámci realizace jsme zajistili tři fokusní skupiny, které vedli naši zkušení výzkumníci se 6 až 8 účastníky. Jednalo se o tři různé cílové skupiny, kdy účastníci byli starostové a zástupci obcí, zástupci NNO a podnikatelského sektoru a manažeři MAS. 

Se záměrem zachytit dobrou praxi fungování spolupráce místních aktérů jsme dále vypracovali tři případové studie na základě studia dokumentů (desk research) a polostrukturovaných rozhovorů. Případové studie se zaměřily na MAS Šumperský venkov, MAS Brdy-Vltava a MAS Orlicko. 

Důležitým zjištěním je, že všechny skupiny aktérů považují MAS za užitečný nástroj, díky kterému se mohou setkávat relevantní aktéři v území. Další výhody a možnosti této spolupráce naleznete v našich výstupech. 

Podívejte se na ukázku našich výstupů:


Fotografie z projektu Domácí hospic Alfa-Omega na území MAS Orlicko

mas orlicko.jpg