Facebooklinkedin (4) (2).png  

Hodnocení povědomí veřejnosti o problematice fondů EU


Pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jsme za společnost Inboox CZ, s.r.o. realizovali průzkum, který se zaměřoval na hodnocení povědomí veřejnosti o problematice fondů EU. Navázali jsme na opakovaná šetření z minulých let a zadavateli jsme poskytli relevantní podklady pro spuštění kampaně.

Výzkumný soubor čítal 1 015 respondentů. Sběr dat probíhal od 29. 3. do 13. 4. 2023 přes náš vlastní panel respondentů, tedy metodou CAWI, za pomoci profesionálního webového rozhraní Survey Monkey.

Vzorek populace byl rovnoměrně složen z obyvatel ČR starších 15 let, dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obcí a územních jednotek NUTS II.

Průzkum se zaměřoval především na: povědomí a postoj veřejnosti k EU fondům, informovanost a znalost projektů, přínos EU projektů, informační zdroje o EU fondech, názor na členství v EU apod.

Sesbíraná data jsme podrobili základním i pokročilým analýzám. Zajistili jsme také srovnání dat s minulými vlnami šetření z let 2019, 2020 a 2021. Zadavatel od nás obdržel datovou matici s kontingenčními tabulkami a závěrečnou prezentaci plnou přehledných tabulek a grafů. Nejdůležitější výsledky šetření jsme prezentovali na společném setkání. 

  • Krátké shrnutí a závěrečná prezentace je publikována zadavatelem zde.
  • Prezentaci naleznete zde.

Jako ukázku níže uvádíme graf ze závěrečné prezentace, který ukazuje jaký typ informací o EU by respondenty nejvíce zajímal. Z výsledků vyplývá, že 74 % dotázaných zajímá alespoň jedno téma, naopak žádné téma nezajímá 26 %. Nejčastěji mají respondenti zájem o informace ohledně rozpočtu a směřování peněz z EU, které zajímá 28 % dotázaných.


Zájem o informace o EU ze strany veřejnosti,  N = 1 015, v %

graf_EU.png