Facebooklinkedin (4) (2).png  

Zkušenosti obyvatel Brna s občanskou participací


Brno je velmi aktivním městem v oblasti participace, kde funguje hned několik participativních nástojů, které mohou jeho obyvatelé využít. Dělají to? Jsou participaci nakloněni? Jak často se zapojují do participativních aktivit? Vnímají nějaké bariéry, které jim brání se do správy města zapojovat? Tyto a další otázky týkající se povědomí a zkušeností obyvatel s občanskou participací se poprvé rozhodl zmapovat zadavatel šetření - statutární město Brno. Společnost Inboox CZ, s.r.o. na toto téma v období duben až srpen 2022 realizovala reprezentativní výzkum na vzorku 812 respondentů a respondentek. 

Postarali jsme se o komplexní provedení výzkumu od A do Z.

S klientem jsme prodiskutovali cíle šetření a společně jsme sestavili dotazník, který jsme naprogramovali do elektonické podoby. Na přání klienta jsme celou práci konceptualizovali na základě participativního žebříku.

Sběr dat probíhal v červnu a první polovině července metodou dotazníkového šetření (CAPI), do kterého se zapojilo 26 našich tazatelů. Sběr dat byl doplněn metodou CAWI, díky našemu vlastnímu panelu respondentů

Výzkum je reprezentativní z hlediska kvótních znaků pohlaví, věk, vzdělání a bydliště dle městské části. Výsledky jsme podrobili analýzám třídění prvního a druhého stupně. V polovině srpna jsme klientovi předali vyčištěnou datovou matici a výstupní zprávu. Nejdůležitější výsledky šetření jsme prezentovali na společném setkání. 

  • Souhrn nejdůležitějších zjištění je publikován zadavatelem na data.brno.cz.
  • Celou výstupní zprávu naleznete zde.

Níže můžete vidět ukázku naší práce, kdy jsme sadou výroků zjišťovali, co konkrétně brání obyvatelům Brna v zapojení se do spolurozhodování o městě. Nejvýraznější bariérou je ověřování své identity (48 %), dalšími výraznými bariérami jsou nedostatek času (42 %) a neochota se do participace zapojit (41 %).


Bariéry participace