Facebooklinkedin (4) (2).png  

Příprava, zajištění a vyhodnocení ankety o digitalizaci veřejné správy


Iniciátorem a zadavatelem šetření byly Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských  a živnostenských spolků, z. s., které mezi svými členy a příznivci (tedy v cílové skupině přesahující 15 000 osob) chtěly zjistit názory na současnou podobu digitalizace státní správy. Šetření bylo v tomto případě pojato jako anonymní anketa mezi cílovou skupinou, nebyly proto stanoveny a sledovány žádné kvótní znaky.

Společnost Inboox CZ, s.r.o. zajistila návrh a úpravu dotazníku (ve spolupráci s pověřenými osobami zadavatele), naprogramování dotazníku, jeho provoz a správu a následně čištění datové matice a zpracování výstupů, včetně výstupní zprávy. 

Sběr dat si prostřednictvím rozeslání odkazů na elektronický dotazník (technika CAWI) zajistil sám zadavatel.

V období od 5. 4. do 29. 4. 2022 bylo sesbíráno celkem 838 kompletních a platných dotazníků, které byly následně zařazeny do zpracování.

Ze šetření mj. plyne, že živnostníci a drobní podnikatelé (členové a příznivci Podnikatelských odborů) nejsou příliš spokojeni s dosavadním směřováním digitalizace: 73 % respondentů jej hodnotilo negativně. I s jejím pokračováním mají spojenou řadu obav, aby místo zjednodušení komunikace s úřady nedošlo k dalšímu posílení kontroly státu nad občany a nárůstu povinností a sankcí vůči podnikajícím občanům. 

aktualita_Příprava zajištění a vyhodnocení ankety o digitalizaci veřejné správy.PNG