Facebooklinkedin (4) (2).png  

Aktuality

Rozvoj a vzdělávání z pohledu zaměstnanců v Moravskoslezském kraji

Zkoumali jsme vzdělávání z pohledu zaměstnanců a výsledky zpracovali v Power BI.

31. 1. 2024průzkumy

Post-test komunikační kampaně na téma fondy EU

Zjišťovali jsme povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU po komunikační kampani.

27. 11. 2023průzkumy

Zkoumali jsme povědomí veřejnosti o problematice fondů EU

Realizovali jsme průzkum zaměřený na EU fondy na našem vlastním panelu respondentů.

1. 6. 2023průzkumy

Kulturní potřeby města Brna

Zkoumali jsme kulturní potřeby obyvatel Brna, včetně cizinců žijících v Brně.

13. 3. 2023průzkumy

Dělba přepravní práce - dopravní průzkum pro Brno

Získali jsme údaje o podílu jednotlivých druhů dopravy na celkovém výkonu dělby přepravní práce a způsobech pohybu obyvatel Brna.

12. 12. 2022průzkumy

Zkoumali jsme zkušenosti obyvatel Brna s občanskou participací

Realizovali jsme reprezentativní výzkum, který zjišťoval zkušenosti a názory obyvatel Brna na občanskou participaci.

11. 10. 2022průzkumy