Facebooklinkedin (4) (2).png  

Post-test komunikační kampaně na téma fondy EU


Pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jsme za společnost Inboox CZ, s.r.o. realizovali průzkum, který proběhl po ukončení celorepublikové komunikační kampaně s cílem zjistit, jak se proměnilo vnímání veřejnosti v oblasti fondů EU v oblasti životního prostředí. Podzimní průzkum navázal na šetření před kampaní z jara 2023, který naše společnost také zajišťovala. 

Velikost vzorku je 1 040 respondentů. Sběr dat proběhl od 13. 9. do 9. 10. 2023 na našem vlastním online panel respondentů, tedy metodou CAWI. Vzorek populace byl rovnoměrně složen z obyvatel ČR starších 15 let, dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obcí a územních jednotek NUTS II.

Cílem průzkumu bylo zjistit povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU, otestovat vliv komunikační kampaně o podpoře projektů týkajících se životního prostředí (post-test), změřit zaznamenání dalších komunikačních nástrojů a jiných kampaní, a navázat na určení aktuálních hodnot indikátorů.

Zadavatel od nás obdržel datovou matici s kontingenčními tabulkami a závěrečnou prezentaci plnou přehledných tabulek a grafů. Nejdůležitější výsledky šetření jsme prezentovali na společném setkání. 

  • Krátké shrnutí a závěrečná prezentace je publikována zde.
  • Prezentaci naleznete zde.

Zajímavost z výsledků: Členství ČR v EU vnímá pozitivně největší podíl respondentů (48 %) za sledované období tj. od roku 2019. Současně je nyní podíl odpůrců EU pouze 8 %.

Jako ukázku z prezentace uvádíme tabulku změn sledovaných indikátorů, kdy ve většině případů došlo k jejich podstatnému zlepšení.


Přehled změn indikátorů

tabulka.png