Facebooklinkedin (4) (2).png  

 

Rozvoj a vzdělávání z pohledu zaměstnanců v Moravskoslezském kraji


V rámci pro bono aktivit naše společnost Inboox CZ, s.r.o. realizovala v letech 2022 až 2023 výzkumné šetření Rozvoj a vzdělávání z pohledu zaměstnanců v Moravskoslezském kraji pro Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 

Výzkum byl zaměřený na vzdělávání z pohledu zaměstnanců, jejich motivace, preferované formy vzdělávání, absolvovaná školení a samostudium, význam vzdělávání v oboru a na vnímání změn ve vzdělávání za dobu pandemie COVID-19 a po ní.

Cílovou skupinou dotazování byli zaměstnanci Moravskoslezského kraje a v rámci analýzy pracujeme s odpověďmi od 883 zaměstnanců. Sběr dat probíhal metodami CAWI a CAPI. Výsledný soubor je reprezentativní pro kvótní znaky pohlaví-věk a vzdělání. 

Výsledky šetření jsme prezentovali na setkání Sdružení, které doplnili další zajímaví řečníci z oblasti vzdělávání. Samotné výsledky přispějí k tomu, jak změnit a zefektivnit oblast vzdělávání ve firmách a organizacích v Moravskoslezském kraji.

Podívejte se na výstupy:

power bi ukázka.png