Facebooklinkedin (4) (2).png  

Psychodiagnostické testování, bilanční diagnostika


Potřebujete odhalit psychické schopnosti a vlastnosti vašich zaměstnanců? Vytipovat vhodné zaměstnance na určité pozice, případně zjistit jejich rozvojové potřeby? Nebo potřebujete pracovní poradenství?

Rádi pro vás zajistíme psychodiagnostické testování či bilanční diagnostiku.

Jedná se o postupy, vycházející z psychologie práce. V rámci psychodiagnostického testování zkoumáme psychické vlastnosti a schopnosti jedinců. V takových zakázkách pro naše klienty zpravidla využíváme kombinaci metod testu, rozhovoru, pozorování, anamnézy (stručného soupisu relevantních informací o dosavadním životě zkoumané osoby), součástí může být také zkoumání výtvarného projevu, písma, deníků či nonverbálních projevů. V rámci testování používáme výkonové testy, kde zkoumáme určitou schopnost nebo soubor schopností (inteligenci, pozornost, paměť, schopnosti k různým druhům činnosti) a osobnostní testy, které se zaměřují na vlastnosti osobnosti zkoumaného respondenta (sociabilita, sebejistota, agresivita apod.). 

V rámci bilanční diagnostiky se zaměřujeme na poradenství, které zahrnuje komplexní posouzení schopností a možností jednotlivce v rámci jeho budoucího uplatnění na trhu práce.  

V rámci diagnostik jsou v realizačních týmech zkušení psychologové, sociologové a personalisté. Kromě vlastních autorských testů využíváme také licenční validované testy.