Facebooklinkedin (4) (2).png  

Personální audity


Potřebujete pomoci s posouzením personálních zdrojů a personálního řízení firmy či instituce? S nastavením optimálního počtu pracovníků na určitých úsecích, případně s posouzením kompetencí jednotlivých zaměstnanců nebo týmů vzhledem k jejich současným nebo budoucím úkolům?

Rádi pro vás zajistíme personální audit.

Při naší podpoře klientů se věnujeme několika podobám auditu, ať je to audit personální (zhodnocení úrovně lidských zdrojů dané firmy) nebo audit řízení lidských zdrojů (posouzení a rozbor účinnosti a efektivity řízení lidských zdrojů).

Nejprve si společně vyjasníme cíle personálního auditu a co vše má být jeho součástí. Zajistíme vyhodnocení, analytické práce a samotný sběr dat. Dle cíle auditu zvolíme některou z metod personálního auditu či jejich vhodnou kombinaci. Audit můžeme obohatit také SWOT analýzami, řízenými rozhovory, pozorováním na pracovišti, či fiktivními metodami mystery shopping a mystery calling. Zahrnout můžeme také benchmarking s podobnými organizacemi, případně nástroje ekonomické analýzy (např. dosahovaný výkon).

Výstupem auditu může být i doporučení týkající se změny počtu zaměstnanců, zvýšení jejich kvalifikace nebo ke změně organizační struktury a procesů. Personální audity provádíme nestranně a jejich výsledky opíráme o zjištěná fakta a dokladujeme průběhem šetření a sesbíranými výsledky. 

Realizujeme personální audity různého rozsahu. Dokážeme auditovat velké soukromé i veřejné organizace s tisícovkami zaměstnanců komplexními postupy, stejně jako udělat levný audit malému úřadu nebo firmě s pár desítkami zaměstnanců.