Facebooklinkedin (4) (2).png  

Engagement survey, měření spokojenosti zaměstnanců a další zaměstnanecké průzkumy


Potřebujete zjistit,jak jsou vaši zaměstnanci spokojeni? Jak vnímají současnou firemní kulturu, jaká je jejich motivace a zda jim něco neschází? Nakolik jsou loajální vaší organizaci, jak jsou zapálení pro svou práci nebo zda naopak hrozí, že by v brzké době mohli odejít? 

Rádi pro vás připravíme průzkum zaměstnanecké spokojenosti / engagement survey podle osvědčených a standardizovaných pravidel, který jsme zároveň připraveni upravit na míru vaší organizaci a doplnit do něj cílené otázky na témata, která vás zajímají, jsou pro vás klíčová, nebo pro vaši organizaci specifická.

Nejprve si s vámi vyjasníme cíle průzkumu a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Zaměřit se můžeme také například na to, zda a jak se zaměstnanci identifikují s hodnotami firmy, jak jsou hodnotí informovanost v rámci společnosti, zda dostávání relevantní zpětnou vazbu od svých nadřízených apod. 

Dle specifik organizace připravíme dotazníkové šetření, včetně více variant dotazníků pro různé zaměstnanecké skupiny. Pokud máte připraven vlastní dotazník, prodiskutujeme jej a společně doladíme tak, aby byl sběr dat co nejefektivnější. Provedeme pilotáž na vybraném vzorku zaměstnanců, kde ověříme, zda jsou všechny otázky v dotazníku správně pochopeny. Nejlevnější a nejrychlejší je on-line dotazníkové šetření (CAWI), ale pro případ, že v týmu je ještě velký podíl zaměstnanců, kteří pravidelně nepracují s počítačem, nebo pokud zaměstnanci nedůvěřují zárukám anonymity u on-line šetření, dokážeme zorganizovat i sběr dotazníků v klasické papírově podobě (PAPI).

Tam, kde samotné dotazníkové šetření nestačí, doplníme je kvalitativními technikami (rozhovory, fokusní skupiny), případně pozorováním nebo stínováním na pracovišti.

Zajistíme pro vás takový výstup, se kterým se vám bude dobře pracovat a bude pro vás maximálně užitečný. Na vaše přání zpracujeme prezentaci, výstupní zprávu, připravíme infografiku a předáme vám datovou matici. 

Věříme, že vám zaměstnanecký průzkum pomůže mj. odhalit aktuální potíže a napoví, jakým směrem by si zaměstnanci přáli, aby se společnost ubírala.