Facebooklinkedin (4) (2).png  

Assessment a development centrum


Potřebujete zajistit vhodný výběr kandidátů pro určitou pracovní pozici? Nebo chcete pomoci s identifikací rozvojových potřeb zaměstnanců?

Rádi pro vás zajistíme assessment či development centrum.

Prostřednictvím realizace assessment center pomáháme firmám s výběrem kandidátů vzhledem k nárokům, které jsou kladeny na určitou pracovní pozici. 

Naproti tomu development centrum slouží k realizaci doporučení, zaměřených na další rozvoj schopností a dovedností zaměstnanců. Hodnocení takových respondentů vychází z představy ideálního, „vzorového" profilu zaměstnance. Z hlediska samotného programu je pak v development centru věnován větší prostor průběžné zpětné vazbě a sběru názorů respondentů, jakož i jejich postřehů k jednotlivým tématům.

Účastníci obou aktivit plní v rámci modelových situací různé písemné i praktické úkoly. Délka trvání může dosahovat půldne až běžného pracovního dne. 

K realizaci assessment a development center máme k dispozici vlastní prostory, potřebnou techniku a zkušené profesionální moderátory pro jejich vedení i vyhodnocování. Výstupem je závěrečná zpráva obsahující interpretaci zjištění i doporučení pro praktické rozhodnutí ve směru k jednotlivcům i k týmu.