Facebooklinkedin (4) (2).png  

Sociometrický test či dotazník


Potřebujete proniknout do neformální struktury a dynamiky určité skupiny? Chcete se dozvědět více o mezilidských vztazích a postojích? 

Rádi pro vás připravíme sociometrické šetření.

Nejprve si s vámi vyjasníme cíle a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi, včetně specifikace dané skupiny, kterou chcete zkoumat. Zaměřit se můžeme také například na vzájemné sympatie a antipatie členů skupiny nebo sociopreferenčních vztahy. 

Doporučíme vám výzkumnou techniku, v tomto případně pravděpodobně sociometrický test či dotazník, popřípadě individuální a skupinové rozhovory či posuzovací škály. Tyto speciální postupy vycházejí z vědy o zkoumání sociálních vztahů a vnitřní struktuře sociálních skupin. Testy či dotazníky můžete libovolně zprostředkovat vybrané skupině, případně pro vás zajistíme i samotnou realizaci sběru dat.  

K přehledné prezentaci výsledků vám poté poskytneme sociologické matice. Výstupy pro vás můžeme graficky znázornit pomocí sociogramů. Naši konzultanti s vámi rádi výsledky a interpretaci osobně projdou a doporučí případné navazující kroky.