Facebooklinkedin (4) (2).png  

Klima ve skupině, klima organizace, klima školy


Potřebujete zjistit jaké klima panuje v určité skupině, organizaci či škole? Zajímá vás spokojenost hlavních aktérů v různých oblastech?

Rádi pro vás připravíme adekvátní šetření: definice výzkumu klimatu kolektivu či organizace se totiž liší. Někteří klienti pod ním rozumí vlastně sociometrii. Jindy, zejména ve školství, se jím myslí standardizované dotazníky na výzkumu klimatu třídy nebo školy. A někdy v rámci výzkumu klimatu připravujeme pro klienty výzkum na míru podle toho, jaké problémy v konkrétním kolektivu řeší.

Díky mapování klimatu u určitého kolektivu můžeme zjistit množství informací, které poslouží jako podklad pro následnou práci s kolektivem. Nejprve si vámi vyjasníme cíle a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi, včetně specifikace dané skupiny, organizace či školy. 

Doporučíme vám výzkumnou techniku nebo kombinaci technik, například sociometrický test či dotazník, individuální a skupinové rozhovory či posuzovací škály. Tyto speciální postupy vycházejí z vědy o zkoumání sociálních vztahů a vnitřní struktuře sociálních skupin. 

Testy či dotazníky můžete libovolně zprostředkovat vybrané skupině, případně pro vás zajistíme i samotnou realizaci sběru dat. 

K přehledné prezentaci výsledků vám poskytneme sociologické matice. Zpracujeme pro vás jasný  a přehledný výstup, včetně prezentací, infografik či graficky znázorněných sociogramů. Doporučíme vhodnou intervenci pro zlepšení situace, jestliže aktuální klima kolektivu není dobré. Připravíme také prezentaci pro vedení organizace nebo týmu, a v případě, kdy je to vhodné, i rozhovory s členy týmu.