Facebooklinkedin (4) (2).png  

Zpětná vazba na produkty nebo reklamu firem


Potřebujete zjistit, co si lidé myslí o vašem produktu? Chcete zjistit, jak lidé vnímají vaši reklamu?

Rádi pro vás uděláme průzkum veřejného mínění.

Nejprve si s vámi vyjasníme cíle průzkumu a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Doporučíme výzkumnou metodu či kombinaci více výzkumných metod, abychom co nejpřesněji odpověděli na vaše otázky. 

Zaměřit se můžeme například na vnímání kvality u vašeho produktu, jeho známost a oblíbenost, ale také na znalosti a postoje k reklamě, její srozumitelnost nebo asociace u potenciálních zákazníků. Pomůžeme vám zjistit, jak si váš produkt stojí oproti konkurenci či jaká je efektivita vaší reklamy

Klasické dotazníkové šetření můžeme doplnit i kvalitativními technikami (např. využitím fokusních skupin), které nám pomohou s hlubším pochopením názorů a odpovědí.