Facebooklinkedin (4) (2).png  

Šetření zaměřená na participaci občanů


Potřebujete zjistit, jak lidé vnímají možnost participace ve vaší obci, městě či kraji? 

Jste poskytovateli participativních aktivit pro občany a ptáte se, zda jsou pro občany dostatečné a zda a jak je využívají? 

Nebo plánujete zavést nové občanské aktivity a nevíte, zda by je občané uvítali?  

Rádi pro vás připravíme průzkum veřejného mínění na toto téma. 

Nejprve si s vámi vyjasníme cíle průzkumu a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Doporučíme velikost výzkumného vzorku, optimální techniku sběru dat (CAWI, CAPI, CATI, PAPI) a zajistíme reprezentativní průzkum podle vybraných kvót (dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla apod.). Navrhneme dotazník a pokud máte připraven vlastní, prodiskutujeme jej a společně doladíme tak, aby byl sběr dat co nejefektivnější. Připravíme pro vás datovou matici a provedeme čištění dat a samotnou analýzu.

Zajistíme pro vás takový výstup, se kterým se vám bude dobře pracovat a bude pro vás maximálně užitečný. Na vaše přání zpracujeme prezentaci, výstupní zprávu, připravíme infografiku či dashboardy a další.