Facebooklinkedin (4) (2).png  

Příprava výzkumných nástrojů, sběr dat, analýza, interpretace a prezentace výsledků


Potřebujete pomoci jen s jednou konkrétní částí sociologického či psychologického průzkumu? My v Inbooxu umíme a rádi děláme komplexní šetření na klíč, ale stejně tak poskytujeme i jen ty dílčí služby, které chcete.

Potřebujete nasbírat data pro vlastní analýzy? 

Nebo máte data a chcete svěřit analýzu a interpretace odborníkům?

Rádi vám nabídneme pomoc při přípravě dotazníkového šetření (formulace otázek a sestavení dotazníku) případně jiných výzkumných nástrojů jako jsou scénáře polostrukturovaných rozhovorů nebo fokusních skupin

Nebo zajistíme komplexní terénní šetření na cílové skupině odpovídající již postavenému panelu respondentů (klientem dodaní respondenti nebo náš vlastní panel) nebo terénní šetření pomocí našich zkušených tazatelů na veřejných prostranstvích. 

Nebo zabezpečíme analýzu, interpretaci a prezentaci výsledků šetření připravíme ve formě, která vám bude nejvíce vyhovovat. Připravíme pro vás výstupní zprávu, prezentaci, infografiku, dashboardy nebo výstupy jinou formou dle vašeho přání.