Facebooklinkedin (4) (2).png  

Názory a postoje obyvatelstva obcí, krajů nebo celé ČR k různým tématům


Potřebujete zjistit, jaký názor či postoj mají obyvatelé vaší obce, kraje nebo celé ČR na nějaké téma? 

Rádi pro vás připravíme průzkum veřejného mínění na statní či lokální úrovni.

Nejprve si s vámi vyjasníme cíle průzkumu a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Doporučíme velikost výzkumného vzorku, optimální techniku sběru dat (CAWI, CAPI, PAPI) a zajistíme reprezentativní průzkum podle vybraných kvót (dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla apod.).

Navrhneme dotazník a pokud máte připraven vlastní, prodiskutujeme jej a společně doladíme tak, aby byl sběr dat co nejefektivnější. Připravíme pro vás datovou matici a provedeme čištění dat a samotnou analýzu.

Zajistíme pro vás takový výstup, se kterým se vám bude dobře pracovat a bude pro vás maximálně užitečný. Na vaše přání zpracujeme prezentaci, výstupní zprávu, připravíme infografiku či dashboardy a další.