Facebooklinkedin (4) (2).png  

Dopravní průzkumy


Potřebujete zjistit, jak lidé vnímají dopravní obslužnost ve vaší obci, městě či kraji?

Nebo se potřebujete zaměřit na chování lidí v konkrétní lokalitě? Ať už jde o parkování, křižovatky, letiště, veřejnou dopravu či průzkum intenzity dopravy, pomůžeme Vám.

Rádi pro vás připravíme dopravní průzkum.

Nejprve si s vámi vyjasníme cíle průzkumu a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Na základě vašich požadavků jsme schopni zajistit i výzkum v terénu v rámci konkrétní lokality. 

Doporučíme výzkumnou metodu či kombinaci více metod, abychom co nejpřesněji odpověděli na vaše otázky. Dopravní výzkumy opíráme jak o analýzy dostupných statistik „tvrdých dat“, tak o vlastní pozorování v terénu nebo právě o výzkumy názorů veřejnosti zaměřená na postoje respondentů k dopravním tématům.

Dle vašich požadavků zajistíme např. reprezentativní dopravní průzkum podle vybraných kvót (dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla apod.). Navrhneme dotazník a pokud máte připraven vlastní, prodiskutujeme jej a společně doladíme tak, aby byl sběr dat co nejefektivnější. Z výzkumných metod hojně využívaných v rámci průzkumu dopravy mj. nabízíme CAPI, PAPI dotazování či pozorování. Zrealizujeme vlastní sběr a zpracování dat v oblasti dopravy a provozu. Zpracujeme pro vás jasný a přehledný výstup, včetně prezentací, infografik či přehledných dashboardů.