Facebooklinkedin (4) (2).png  

Předvolební výzkumy na státní i lokální úrovni


Potřebujete zjistit volební názory a postoje občanů před volbami? 

Zastupujete média či politická uskupení? 

Rádi pro vás připravíme předvolební průzkum.

V rámci předvolebních výzkumů zjišťujeme zejména míru (ne)spokojenosti obyvatel se současnou situací v obci, v kraji nebo v celé ČR v různých dimenzích (pracovní místa, občanská vybavenost, doprava, zeleň a životní prostředí, stav komunikací, …) včetně hodnocení stávající politické reprezentace. Výsledky těchto výzkumů umožňují optimálně připravit volební program, resp. zacílit komunikaci kandidujícího subjektu na ty body jeho programu, které budou u občanů nejvíce rezonovat.

Nejprve si s vámi vyjasníme cíle průzkumu a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Doporučíme výzkumné metody, vhodné pro předvolební výzkumy, jakými jsou především nejrůznější techniky kvantitativního výzkumu, například CATI, PAPI, CAPI, CAWI. Nabízíme také využití vlastního online panelu respondentů. Dle vašich požadavků stanovíme termín sběru dat tak, aby co nejlépe reprezentoval vámi požadovaný časový úsek do voleb. Zajistíme reprezentativní výzkum dle vybraných kvót (dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla apod.). Zrealizujeme sběr dat, čistění dat a připravíme datovou matici. Provedeme analýzu dat a zpracujeme pro vás jasný a přehledný výstup, včetně prezentací, infografik či přehledných dashboardů.