Facebooklinkedin (4) (2).png  

Ověření známosti a podpory jednotlivých představitelů politických subjektů a jednotlivých bodů jejich programu


Potřebujete zjistit, jak silná je podpora konkrétních představitelů politických stran a hnutí? Jak žádané jsou jednotlivé body politického programu?

Rádi pro vás připravíme průzkum veřejného mínění.

Zjistíme v něm mj. nakolik jsou jednotliví představitelé vaší strany známí a populární a nakolik jsou pro voliče důležité konkrétní body vašeho programu a nakolik voliči souzní s vašimi navrhovanými řešeními. Podle výsledků vám pak doporučíme, jak upravit komunikaci a prezentaci vaší strany, aby se dostavily ještě pozitivnější výsledky.

Nejprve si s vámi vyjasníme cíle průzkumu a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Doporučíme vám výzkumné metody vhodné pro politický výzkum veřejného mínění, včetně možného dotazování přes náš vlastní online panel respondentů. Máme na tato šetření metodiku osvědčených otázek, které vám můžeme doporučit. Další otázky pak doplníme na míru vaší straně/hnutí a konkrétní situaci.

Dle vašich požadavků stanovíme termín sběru dat tak, aby co nejlépe reprezentoval vámi požadovaný časový úsek do voleb. Zajistíme reprezentativní výzkum dle vybraných kvót (dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla apod.). Provedeme analýzu dat a zpracujeme pro vás jasný a přehledný výstup, včetně prezentací, infografik či přehledných dashboardů.