Facebooklinkedin (4) (2).png  

Měření volebního potenciálu, volebních preferencí a výpočty volebních modelů


Potřebujete zjistit, zda vaše politická strana či politické sdružení má potenciál vyhrát volby nebo být alespoň dostatečně silným kandidátem do voleb?

Rádi pro vás připravíme výzkum preferencí.

V analýze vám zpracujeme všechny relevantní koncepty, se kterými pracují renomované agentury, tj. volební model, volební preference, stranické preference a volební potenciál. Jsme vám tedy schopni odhadnout, jak byste aktuálně ve volbách dopadli a kde se nachází aktuální hranice vašeho volebního potenciálu. 

Pokud realizujeme výzkum pro konkrétní politickou stranu nebo hnutí, zjišťujeme zároveň hodnocení hlavních politiků strany, klíčových bodů jejího volebního programu a její komunikace směrem k voličům. Ze šetření tak plynou i doporučení, co a jak dále vylepšit, aby byl budoucí volební výsledek lepší než výsledky aktuálního průzkumu preferencí.

Nejprve si s vámi vyjasníme cíle průzkumu a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Cílem výzkumu může mj. být zjištění sociodemografických charakteristik sympatizantů stran a politických hnutí nebo jím může být návod na to, jak přizpůsobit volební kampaň. Doporučíme vám vhodné výzkumné metody pro politický výzkum, včetně možného dotazování přes náš vlastní online panel. Dle vašich požadavků stanovíme termín sběru dat tak, aby co nejlépe reprezentoval vámi požadovaný časový úsek do voleb. Zajistíme reprezentativní výzkum dle vybraných kvót (dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla apod.). Provedeme analýzu dat a zpracujeme pro vás jasný a přehledný výstup, včetně prezentací, infografik či přehledných dashboardů.