Facebooklinkedin (4) (2).png  

Pravidla soutěží


Pravidla soutěží na Facebooku

1. Pořadatelem soutěže je společnost Inboox CZ, s.r.o., IČO: 27348911 (dále jen “pořadatel”). Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@inboox.cz, tel: +420 734 579 087.

2. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

  • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla,
  • nesplňují podmínky pro účast v soutěži,
  • v rámci soutěže sdílí nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

5. Podmínky účasti v soutěži:

  • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook,
  • soutěžící musí po celou dobu trvání soutěže dodržovat podmínky sítě Facebook.

6. Pořadatel prohlašuje, že:

  • soutěž není žádným způsobem sponzorována společností Meta Platforms a nijak s ní nesouvisí,
  • společnosti Meta Platforms vůči soutěžícím nevznikají žádná práva ani povinnosti.

Pravidla soutěží na facebookovém profilu Inboox.cz

1. Místo konání soutěže:

Soutěž probíhá na timeline facebookového profilu Inboox.cz

2. Průběh soutěže:

V náhodně zvolený čas bude na timeline facebookového profilu Inboox.cz zveřejněna soutěžní otázka. Uživatel se do soutěže zapojí tím, že prostřednictvím svého vlastního profilu vloží svoji odpověď na soutěžní otázku do komentářů pod tento příspěvek. Počet odpovědí je omezen na jednu odpověď od každého soutěžícího.

3. Výherci:

Výherce ceny bude vybrán z uživatelů, kteří mají trvalé nebo přechodné bydliště v ČR, a kteří na soutěžní otázku odpoví správně a během stanoveného soutěžního času, který bude uveden spolu se soutěžní otázkou. Odpovědi chybné nebo vložené po tomto limitu nebudou do výběru zařazeny.

  • V případě soutěže se správnou odpovědí bude výherce vybrán náhodným výběrem.
  • V případě soutěže s tipováním odpovědi bude vybrán ten výherce, který byl svým tipem nejblíže správné odpovědi. V případě shodného tipu nejblíže správné odpovědi u více osob bude výherce vybrán náhodným výběrem.

4. Výhry:

Výhry a způsob doručení výhry stanovuje pořadatel a budou oznámeny spolu se soutěžní otázkou. Pokud se výherce do 30 dní od vyhlášení výherce na profilu Inboox.cz neozve pořadateli soukromou zprávou pro dohodu o předání výhry, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5. Na výhru není právní nárok a nemůže být jakýmkoli způsobem vymáhána.

6. Osobní údaje výherců nejsou sbírány ani uchovávány.