Facebooklinkedin (4) (2).png  

Výzkumy cen a cenové citlivosti


Potřebujete zjistit, jak stanovit cenu svého produktu/služby? Ať již podle toho, jak ji na trhu nabízí konkurence, nebo s ohledem na to, co jsou za vaše služby/produkty ochotni zaplatit zákazníci? Nebo vás zajímá, jak by zákazníci reagovali na změnu ceny? 

Rádi pro vás připravíme průzkum trhu zaměřený na ceny.

V rámci průzkumu trhu můžeme odhalit odpovědi na mnoho otázek, které se týkají velikosti poptávky, očekávání zákazníků, mapování konkurence, doporučení, jak se stát úspěšným apod. 

Dle vašich požadavků se můžeme zaměřit přímo na výzkum cen a cenové citlivosti, díky kterým odhalíme vnímání spotřebitelů, zda produkt spadá do správné cenové kategorie a jak spotřebitelé reagují na změnu ceny. 

Dále se můžeme zaměřit na mapování cen konkurence. Díky průzkumu trhu budete mít jasno v tom, jak nastavit cenu svého produktu/služby a jakou cenovou strategii zvolit a jak ji nastavit.

Zpracování tržní analýzy se opírá zejména o dostupné (z veřejných či našich licencovaných zdrojů) informace o cenové hladině na vybraném segmentu trhu. Nabízíme také průzkum trhu pomocí standardního dotazování (CAPI, CAWI, CATI, PAPI), ale také technik jako jsou focus groups, mystery calling, mystery shopping, či využití našeho vlastního panelu respondentů. Zajistíme pro vás reprezentativní šetření s výsledky aplikovatelnými do praxe.

Zpracujeme pro vás jasný a přehledný grafický výstup, včetně prezentací či infografik.