Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza tržního potenciálu výrobku/služby


Potřebujete ověřit potenciál vašeho výrobku/služby? Nakolik je reálné, že se bude úspěšně dál nebo nově prodávat na vybraném trhu či segmentu trhu v ČR či v zahraničí?

Rádi pro vás připravíme průzkum trhu zaměřený na tržní potenciál.

Nejprve se seznámíme s vaším výrobkem/službou a stanovíme cíle průzkumu. Zaměřit se můžeme na množství potenciálních zákazníků, velikost trhu, početnost a obchodní postupy konkurence, analýzu cílových skupin, včetně zjištění co, kde a kdy zákazníci nakupují. 

Analýza se může opírat o veřejná či licencovaná sekundární data stejně jako může být založena nebo obohacena primárním sběrem dat od potencionálních zákazníků (CAPI, CAWI, CATI, PAPI), dále můžeme použít focus groups, mystery calling, mystery shopping, či využít náš vlastní panel respondentů. Zajistíme pro vás reprezentativní šetření, abyste výsledky mohli ihned aplikovat v praxi. Výsledky výzkumu jasně interpretujeme a zpracujeme pro vás jednoznačně uchopitelná doporučení, jak výsledky aplikovat v praxi.