Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza trhu a tržní konkurence


Potřebujete získat podklady pro podnikatelské nebo marketingové plánování? Potřebujete zjistit, kdo jsou vaši konkurenti, jaká je charakteristika trhu, na kterém podnikáte, nebo na něj chcete proniknout (dokonalá konkurence, oligopol, monopolistická konkurence) či jaká je obvyklá cenová hladina produktů a jejich charakteristika?

Rádi pro vás připravíme průzkum trhu v rámci České republiky i zahraničí.

V rámci průzkumu trhu můžeme odhalit odpovědi na mnoho otázek, které se týkají velikosti poptávky, očekávání zákazníků, mapování konkurence, doporučení, jak se na daném trhu stát úspěšným apod. 

Nejprve se seznámíme se službou/produktem a dle vašich potřeb provedeme analýzu trhu a konkurence. Analýza konkurence se snaží odhalit strategické směřování konkurentů, díky tomu budete moci získat náskok pro svoji službu/produkt. Jakmile získáme dostatek informací, budete moci navrhnout nové marketingové aktivity a připravit nové nebo upravit stávající strategie tak, aby firma mohla předpokládat návratnost investic.

Kromě zpracovaní analýzy z dostupných zdrojů (veřejných, vašich či z licencovaných databází, kam si platíme přístup) nabízíme také průzkum trhu pomocí standardního dotazování (CAPI, CAWI, CATI, PAPI), ale také focus groups, mystery calling, mystery shopping, či využití našeho panelu respondentů. Zajistíme pro vás reprezentativní šetření mezi potenciálními klienty, zda a v jaké podobě by měli zájem o váš produkt či službu, případně v jaké cenové relaci.

Zpracujeme pro vás jasný a přehledný grafický výstup, včetně prezentací či infografik. Včetně interpretace zjištění a doporučení pro další postup.