Facebooklinkedin (4) (2).png  

Známost a vnímání značky a produktu nebo služby


Potřebujete zjistit, jak lidé vnímají vaši značku a zda si ji lehce vybaví? Zda znají vaši firmu, úřad či organizaci a jaké emoce s ní mají spojené? Zda znají vaše konkrétní produkty či služby a jak je hodnotí?

Rádi pro vás připravíme marketingový výzkum.

Nejprve se seznámíme s vaší značkou/službou či vaším produktem. Společně si vyjasníme, co potřebujete zjistit a navrhneme vám některou z kvantitativních či kvalitativních metod. Dotazníky na reprezentativní populaci jsme schopni získat hromadná zobecnitelná data, kvalitativní techniky nám zase pomohou lépe pochopit a porozumět důvodům, proč je váš konkrétní produkt nebo služba vnímán právě takto.

Připravíme dotazník nebo scénář k rozhovoru a provedeme pilotáž. S finálně schváleným nástrojem pak realizujeme sběr „ostrých dat“, která pak zpracujeme a analyzujeme.

Díky marketingovému výzkumu zjistíme, jak daná cílová skupina vaši značku skutečně vnímá, i ve srovnání s konkurencí. Výsledky vám pomohou při plánech ohledně rebrandingu nebo vám napoví, proč některé značky spotřebitelé upřednostňují před jinými.

Zajistíme pro vás takový výstup, se kterým se vám bude dobře pracovat a bude pro vás maximálně užitečný. Na vaše přání zpracujeme prezentaci, výstupní zprávu, připravíme infografiku či dashboardy a další.