Facebooklinkedin (4) (2).png  

Spokojenost zákazníků se službou či produktem


Potřebujete ověřit spokojenost vašich zákazníků? Zjistit, v čem by se daly vaše služby dále vylepšit? Jak zabránit ztrátě části zákazníků nebo klientů ve prospěch konkurence? Jak zajistit, aby se k vám zákazníci a klienti co nejvíce vraceli? 

Rádi pro vás připravíme průzkum spokojenosti na klíč nebo vám jej pomůžeme zrealizovat, pokud si jej chcete z určité části zabezpečit sami.

Nejprve se seznámíme s vaší službou/produktem a domluvíme se na tom, kdo a jak bude zákazníky kontaktovat. Možností je celá řada od sběru rychlých zpětných vazeb pomocí zpětnovazebních kiosků/tabletů (jejich SW i HW umíme dodat) či klasických schránek na sběr papírových dotazníků (PAPI), přes odkazy či QR kódy k vyplnění on-line zpětné vazby nebo cílené rozeslání dotazníků až po dotazování tazateli v provozovně či jejím okolí včetně náboru respondentů pro hloubkové rozhovory a fokusní skupiny. 

Připravíme pro vás dotazování (CAWI, CATI, CAPI, PAPI) nebo focus groups, při které na sebe navzájem mohou zákazníci reagovat. Díky průzkumu spokojenosti se dozvíte mnoho informací, díky kterým budete moci svoji službu/produkt vylepšovat.  

Zajistíme pro vás takový výstup, se kterým se vám bude dobře pracovat a bude pro vás maximálně užitečný. Na vaše přání zpracujeme prezentaci, výstupní zprávu, připravíme infografiku či dashboardy a další.

Vhodným doplňkem výzkumu subjektivní spokojenosti zákazníků jsou mystery techniky a pozorování, kterým si uděláme vlastní nezávislý pohled na kvalitu poskytovaných služeb či servisu při prodeji zboží.