Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýzy účinnosti reklam před uvedením (ex ante) i po uvedení (ex post)


Potřebujete zjistit, jaký vliv mělo zavedení reklamy ve vaší společnosti? Chcete vyhodnotit úspěch reklamní kampaně po odečtení jiných vlivů? Nebo připravujete reklamu, do které plánujete investovat nemalé prostředky a chcete se ujistit, že volíte tu správnou? Nemůžete se v týmu dohodnout, která ze zamýšlených variant reklamy bude ta pravá? 

Rádi pro vás připravíme marketingový výzkum zaměřený na vyhodnocení reklamy.

Výzkum se snaží určit, zda reklama komunikuje směrem k zákazníkům účinně. Výzkum je možné provádět před samotným spuštěním reklam, v rámci něhož je možné ověřit různé alternativy reklam, využít přímé hodnocení či otestovat, jak moc si lidé reklamu pamatují a kde si jí všímají. Následně je možné klást otázky, kde se s reklamou setkali, jak ji hodnotí, co v nich zanechala, co je na reklamě zaujalo a co by bylo potřeba v komunikaci ještě vylepšit. 

Doporučíme vám optimální metodu sběru dat pomocí dotazníkového šetření (CAPI, CAWI, CATI, PAPI), které můžeme doplnit také diskusními skupinami focus groups, a to před i po uvedení reklam. 

Na závěr pro vás připravíme přehledný výstup, se kterým se vám bude dobře pracovat a bude pro vás maximálně užitečný. Na vaše přání zpracujeme prezentaci, výstupní zprávu, připravíme infografiku či dashboardy a další.