Facebooklinkedin (4) (2).png  

Segmentace spotřebitelů a zákazníků


Potřebujete pomoci se segmentací spotřebitelů a zákazníků?  Zorientovat se ještě lépe v tom, co vaši současní či potenciální zákazníci potřebují? Podle čeho se rozhodují a jaká reklama na ně působí?

Rádi pro vás připravíme marketingový výzkum zaměřený na segmentaci zákazníků (klientů, spotřebitelů).

Segmentovat zákazníky a spotřebitele můžeme například podle pohlaví, věku, místa bydliště, profese, příjmu, ale také podle toho, jak se zákazníci při nákupu chovají. 

Díky rozdělení zákazníků a spotřebitelů do segmentů na základě podobných charakteristik, budete vědět, jak přizpůsobit marketingová sdělení na míru konkrétním skupinám.

Výzkum můžeme opřít o vaše stávající kontakty na zákazníky, o terénní šetření ve vašich provozovnách a jejich okolí nebo je provádíme na našem vlastním online panelu respondentů či dotazováním veřejnosti podle klasických pravidel dotazníkového šetření. Nejprve připravíme online dotazník, provedeme pilotáž a samotný sběr dat. Připravíme pro vás datovou matici, provedeme čištění dat a samotnou analýzu. Ta se v případě segmentačních výzkumů hodně opírá o kontingenční tabulky, korelace a shlukovou (clusterovou) analýzu.

Zajistíme pro vás takový výstup, se kterým se vám bude dobře pracovat a bude pro vás maximálně užitečný. Na vaše přání zpracujeme prezentaci, výstupní zprávu, připravíme infografiku či dashboardy a další.