Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza potřeb a preferencí zákazníků


Potřebujete zjistit potřeby a preference zákazníků? Co, za kolik, v jakém balení a podle jaké reklamy jsou ochotni nakupovat?

Rádi pro vás připravíme průzkum poptávky. 

Nejprve se seznámíme s vaším produktem/službou, a vyjasníme si cíle průzkumu a otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Zaměřit se můžeme na odhalení toho, podle čeho se zákazníci rozhodují při koupi, zda jsou ochotni si připlatit a zda lze potenciální zákazníky kategorizovat podle jejich preferencí a charakteristik. 

Dále doporučíme velikost výzkumného vzorku, optimální techniku sběru dat: dotazníkové šetření (CAWI, CAPI, CATI, PAPI) nebo využití kvalitativních technik (fokusní skupiny, polostrukturované rozhovory) a zajistíme reprezentativní průzkum podle vybraných kvót (dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla apod.). Navrhneme dotazník a pokud máte připraven vlastní, prodiskutujeme jej a společně doladíme tak, aby byl sběr dat co nejefektivnější. 

Při analýze dat můžeme využít preferenční analýzy (conjoint analýzy), díky které určíme parametry, jež nejvíce ovlivňují volbu produktu/služeb. 

Připravíme pro vás datovou matici a provedeme čištění dat a samotnou analýzu. Zajistíme pro vás takový výstup, se kterým se vám bude dobře pracovat a bude pro vás maximálně užitečný. Na vaše přání zpracujeme prezentaci, výstupní zprávu, připravíme infografiku či dashboardy a další.