Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza nákupního chování zákazníků


Potřebujete odhalit faktory, které ovlivňují nákupní chování vašich zákazníků?

Rádi pro vás zpracujeme marketingový výzkum nákupního chování.

Díky analýze nákupního chování budete vědět, co, kdy, kde, jak a za jakých podmínek zákazníci nakupují. Budete vědět, jak se zákazníci rozhodují, jak uvažují, jaké strategie při nákupu volí a jaké faktory a preference ovlivňují jejich kupní chování. Následně budete moci upravit svoji marketingovou strategii, aby byla co nejvíce motivující pro zákazníky k nákupu. 

Doporučíme vám velikost výzkumného vzorku, optimální techniku sběru dat: dotazníkové šetření (CAWICAPICATIPAPI) nebo využití kvalitativních technik (fokusní skupiny, polostrukturované rozhovory) a zajistíme reprezentativní průzkum podle vybraných kvót (dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla apod.). Navrhneme dotazník a pokud máte připraven vlastní, prodiskutujeme jej a společně doladíme tak, aby byl sběr dat co nejefektivnější. 

V rámci kvalitativních technik či laboratorních experimentů můžeme také testovat, jak obal, cena či reklama působí na rozhodování zákazníků o koupi.

Připravíme pro vás datovou matici, provedeme čištění dat a samotnou analýzu. Zajistíme pro vás takový výstup, se kterým se vám bude dobře pracovat a bude pro vás maximálně užitečný. Na vaše přání zpracujeme prezentaci, výstupní zprávu, připravíme infografiku či dashboardy a další.