Facebooklinkedin (4) (2).png  

Vydávání knih samoplátců


Při vydávání knih samoplátců zajišťujeme autorům kompletní servis (resp. tu jeho část, kterou potřebují) pro vydání knihy, která má zůstat jejich vlastnictvím.

Na tyto práce sepíšeme poctivou smlouvu a zajistíme autorovi oficiální vydání knihy včetně přiděleného ISBN a dodání povinných výtisků do knihoven. Má tak jistotu, že jsou splněny všechny zákonné podmínky a že mu jeho nápad nikdo následně beztrestně nezcizí. 

Kompletní vydavatelské a nakladatelské služby zahrnují korektury, grafiku včetně případných ilustrací, přípravu pro tisk, zajištění tisku a vazby a distribuci. Všechny knihy, které pomůžeme vydat jsme připraveni převzít i do našeho prodeje.

Důvodem pro vydání samonákladem může být touha autora nedělit se o zisky z prodeje knihy, protože v klasickém modelu spolupráce sice nenese náklady, ale jeho podíl na zisku je minoritní. Případně skutečnost, že kniha nemá velká tržní potenciál, takže ji všechna vydavatelství odmítají, ale z jiných důvodů je pro autora nebo je jeho blízké důležité ji vydat. 

Málo se ví, že vydání knihy i v profesionální kvalitě není extrémně drahé. Podle délky, barevnosti, typu vazby, počtu kusů apod. se bavíme o desítkách tisíc až po menší statisíce. Takže vydání knihy jako originální dárek lze pořídit v cenách např. jedné týdenní dovolené.

Inboox CZ, s.r.o. jako bonus svým klientům nabízí i kompromis mezi autorských vydáním a vydáním knihy samoplátci. Když naše redakční rada není přesvědčena o tom, že kniha bude mít komerční úspěch, ale v rámci projektu podpory nových autorů se částečně podílíme na nákladech na vydání a distribuci a pak menší mírou na ziscích z prodeje; v tomto případě nesete podíl na nákladech a máte vyšší procenta z prodeje než v autorském modelu.