Facebooklinkedin (4) (2).png  

Nabídka spolupráce pro autory


Spolupracujeme s autory zejména publikací pro děti a mládež, odborné, profesní a naučně popularizační literatury, ale jsme otevřeni i kvalitní beletrii, poezii a zajímavým překladům. 

Pracujeme s novými i osvědčenými autory a vydáváme jak prvotiny, tak reedice a rozšířená vydání starších publikací. 

V klasickém modelu, souhlasí-li s vydáním knihy naše redakční rada, sepíšeme klasickou autorskou smlouvu: v takovém případě všechny náklady za vydání a prodej nese Inboox CZ, s.r.o., vám pak z prodejů posíláme autorské tantiémy a máte určitý počet autorských výtisků zdarma.

Pokud chcete, aby nejen autorská práva k obsahu ale i majetková práva ke knize zůstala vám, můžeme vám zařídit vydání knihy „na klíč“. V takovém případě nám zaplatíte služby spojené s vydáním, případně i distribucí (podle toho, jaké služby potřebujete) a 100  % zisků z prodeje jde za vámi. Podobně se postupuje, pokud váš projekt neschválí naše redakční rada k vydání, ale domluvíme se na vydání v režii autora.

Je možný i kompromis mezi oběma modely, kdy naše redakční rada není přesvědčena o tom, že kniha bude mít komerční úspěch, ale v rámci projektu podpory nových autorů se částečně podílíme na nákladech na vydání a distribuci a pak menší mírou na ziscích z prodeje; v tomto případě nesete podíl na nákladech a máte vyšší procenta z prodeje než ve standardním modelu.