Facebooklinkedin (4) (2).png  

Evaluace sociálních služeb


Zajímají vás dopady sociálních služeb ve vašem městě či kraji? Chcete analytický podklad pro rozhodování v rámci sociální politiky? Zajímají vás dopady konkrétní sociální služby či sociálního programu na cílovou skupinu?

Rádi pro vás zrealizujeme evaluaci sociálních služeb, kdy zjistíme jejich přínos pro cílové skupiny či podpoříme politická rozhodnutí relevantními daty. 

Design výzkumu přizpůsobíme vašim požadavkům a potřebám. Evaluace může vycházet z kvantitativních i kvalitativních metod, přičemž ideální je smíšený design kombinující oba přístupy. Zároveň vám můžeme pomoci nastavit sledované parametry, podle kterých bude možné sledovat a vyhodnocovat dopad a přínos sociálních služeb. 

Dodržujeme princip triangulace, tedy získávání odpovědí na jednotlivé evaluační otázky od různých skupin respondentů a různými technikami. Nejčastěji jsou evaluace postavené na důkladném desk research, expertním posouzení, dotaznících, polostrukturovaných rozhovorech a fokusních skupinách

Při provádění evaluací se držíme kodexu evaluátora.

Výsledkem je evaluační zpráva obsahující odpovědi na evaluační otázky, podložené argumenty na základě provedených šetření, a doporučení pro praktickou aplikaci zjištění

Při provádění evaluace využijeme našich zkušeností s evaluací sociálních služeb podpořených z evropských projektů a programů. Zároveň se ale umíme přizpůsobit i vašim potřebám.