Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza potřeb cílových skupin sociálních služeb


Potřebujete vyhodnotit potřeby různých cílových skupin, využívajících sociální služby? Zajímají vás relevantní data v rámci města či kraje?

Rádi pro vás připravíme analýzu potřeb cílových skupin sociálních i souvisejících služeb.

Provedeme analýzu potřeb cílových skupin sociálních služeb. Analýza bude vycházet z kvantitativních i kvalitativních dat, čímž vám umožní opřít komunitní plánování sociálních služeb o získaná data. 

Design výzkumu přizpůsobíme vaším požadavkům a potřebám: analýza může vycházet z fokusních skupin či dotazníkových šetření mezi cílovou skupinou, poskytovateli sociálních služeb a případně i veřejností. Analýza může dále vycházet z expertních rozhovorů se stakeholdery a sekundární analýzy dostupných dat k problematice sociálních služeb a sociální oblasti.

Navrhneme dotazníky a scénáře k jednotlivým oblastem výzkumu i data k sekundární analýze a zapracujeme do nich vaše připomínky. Fokusní skupiny představují participativní metodu, která umožní do komunitního plánování sociálních služeb více zapojit cílové skupiny. 

Analýza může identifikovat, do jaké míry sociální služby cílí k potřebám cílových skupin a vytvořit důležitý podklad pro komunitní plánování ve městě či kraji. Pomoci také může při plánování případných úprav sítě sociálních a souvisejících služeb. Součástí analýzy budou též doporučení pro praxi.