Facebooklinkedin (4) (2).png  

Případové studie


Potřebujete pomoci s prozkoumáním konkrétního případu? Chcete sdílet dobrou praxi (best practice) nebo naopak varovat před rizikovými postupy a klasickými chybami? Potřebujete vaši evaluační zprávu nebo výzkum ilustrovat konkrétními případy, které i laikům a médiím umožní správně pochopit cíl, význam a přínos vašeho projektu?  

V takových případech pro vás rádi připravíme případové studie (case studies). 

Případová studie je jednou z metod kvalitativního výzkumu, v rámci které se podrobněji zaměříme na jeden konkrétní případ (objekt či jednotku). V rámci případové studie se lze zaměřit na studium sociálních skupin, organizací a institucí, ale také na události, role a vztahy.   

Pro případovou studii využijeme vícero technik sběru dat, například analýzu dokumentů, pozorování, rozhovory, dotazníkové šetření a další. 

Podrobné prozkoumání jednoho případu může také poskytnout porozumění případům podobným. V jedné zprávě můžeme zároveň předložit i vícero případových studií.

Na závěr pro vás připravíme přehledný výstup, se kterým se vám bude dobře pracovat a bude pro vás maximálně užitečný. Na vaše přání zpracujeme výstupní zprávu, prezentaci a další.