Facebooklinkedin (4) (2).png  

Ekologické audity: posouzení stavu ochrany životního prostředí (úspory energií, péče o pozemky, ochrana krajiny)


Potřebujete posoudit stav ochrany životního prostředí v areálu vaší firmy či na katastru vaší obce? Chcete či musíte zhodnotit dopady plánované nebo zrealizované stavby či projektu? Hledáte cesty, jak učinit váš provoz ekologičtější i ekonomičtější? Rádi byste efektivně a kvalitně provedli revitalizaci vybraného území?    

Rádi pro vás připravíme ekologický audit.

Plánuje se v okruhu vaší působnosti výstavba velkého nákupního centra, sportovního areálu, větší ubytovací kapacity nebo budou v tomto okruhu někde rozšiřovány již fungující provozy? Pak vám můžeme pomoci se zajištěním „Stanoviska dotčeného úřadu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí" (dále jen „stanovisko") dle § 9a zákona EIA. Je to dokument, který vzniká jako výsledek „procesu EIA" (z angl. „Environmental Impact Assessment") - posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Pomůžeme vám rovněž sezjišťovacím řízením, které se označuje jako „Malá EIA". Při němž se posuzují vlivy záměru (stavby, činnosti, technologií, viz také příl. č. 1 zákona EIA). Jeho závěrem je zjištění, zdali posuzovaný záměr nemá či má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a případné doporučení dalšího opatření.

Můžeme se zabývat rovněž pomocí s posouzením vlivů koncepcí (strategie, politiky, plány nebo programy) na životní prostředí (tzv. „proces SEA", z angl. „Strategic Environmental Assessment").