Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýzy pro cenotvorbu


Jsme schopni pomoci se všemi modely stanovování ceny.

V případě nákladově orientované tvorby ceny se naši ekonomičtí experti seznámí s vaší kalkulací a prověří, zda jsou započítány všechny náklady včetně interních a režijních, a to v přiměřené výši. Cílem je odhalit buď duplicity či přehnané rezervy na straně jedné nebo chybějící položky či podhodnocené náklady na straně druhé. Výsledkem analýzy je reálné určení rentability odpovídající určitým cenovým hladinám a doporučení pro optimální nastavení ceny. Můžeme také ve srovnání s konkurencí identifikovat příliš vysoké náklady na část vstupů a doporučit řešení tohoto problému.

Pro hodnotově orientovanou tvorbu ceny dokážeme vedle analýzy veřejně dostupných dat a expertních posouzení zorganizovat také exkluzivní sběry primárních dat např. pomocí dotazníkových šetření, fokusních skupin nebo polostrukturovaných rozhovorů, díky nimž zjistíme, jakou hodnotu pro konkrétní cílové skupiny mají vaše produkty či služby, čili kolik jsou za ně ochotni zaplatit.

Pro stanovení ceny podle konkurence analyzujeme ceny konkurenčních společností s využitím mixu metod od prostudování veřejných ceníků přes dohledání individuálních ceny nabídnutých např. do výběrových řízení až po mystery shoppingy, kdy si v roli zákazníka necháme vypracovat ceny na míru, případně za ně nakoupíme v provozovnách konkurenta. Výstupem je komplexní analýza, jak si u vybraných produktů stojíte cenově s hlavními konkurenty na trhu, včetně zohlednění případných rozdílů v kvalitě nabízených produktů a služeb a souvisejícího servisu.

Nadstavbou nad tyto analýzy může být dále modelování pro poptávkově orientovanou tvorbu ceny, kdy pro reálné cenové hladiny a objemy produktů dokážeme definovat intervaly s potenciálně největší ziskovostí.