Facebooklinkedin (4) (2).png  

Vytěžení dat z finančních výkazů


Tuto službu poskytujeme zejména menším a středním firmám a organizacím, které nemají ve svém týmu odborné ekonomy. Nejprve zkontrolujeme finanční výkazy organizace, případně pomůžeme s doplněním chybějících údajů. Následně data analyzujeme a případně i syntetizujeme informace z různých výkazů. Výstupem je prezentace výsledků a doporučení, která je formulována jasným a srozumitelným jazykem přístupným i neekonomům. 

Majitelé a manažeři se tak dozvědí, jak si jejich firma stojí optikou čísel a často sledovaných indikátorů (např. index likvidity, ebitda). Upozorníme je, jaké tyto indikátory mají význam např. v případě, že budou chtít žádat o půjčku, dotaci, ucházet se o některé typy veřejných zakázek, hledat investora či kupce firmy.

Obvykle rovněž pracovníky klienta zaškolíme do toho, jak správně číst klíčová data a případně jim pomůžeme nastavit jednoduché programy nebo vzorce „do Excelu“, aby se i příště snadno a rychle z dat od účetních dopočítali kýžených indikátorů.