Facebooklinkedin (4) (2).png  

Finanční audit


Finanční audit je komplexní proces, který zahrnuje kontrolu účetních záznamů, finančních podkladů, výkazů, transakcí a dokumentace.

Audity provádíme pro všechny typy organizací (výrobní podniky, obchodní společnosti, veřejné instituce, neziskové organizace a státní instituce). 

Podle účelu, rozsahu a závažnosti auditu sestavíme optimálně velký a odborný auditní tým a připravíme návrh harmonogramu a ceny auditu. Zejména pro menší a méně závažné audity jsme schopni nabídnut velmi vstřícné ceny, aby si je mohly dovolit i menší a středně velké organizace.

Během finančního auditu se zaměřujeme na všechny či vybrané účetní nebo finanční procesy, včetně účetních knih, výkazů o příjmech a výdajích, evidence majetku, platebních transakcí a jiných finančních dokumentů. Kontrolujeme také účetní záznamy, abychom se ujistili, že jsou v souladu s právními předpisy a standardy v oboru. Zaměřujeme se rovněž na kontrolu interních kontrolních systémů – zda jsou dostatečně efektivní a spolehlivé. Vyhodnocujeme účetní politiky a postupy a porovnáváme je s obecně uznávanými standardy účetnictví. 

Na základě provedeného šetření vypracujeme závěrečnou zprávu, která shrnuje výsledky šetření, upozorňuje na problémy a obsahuje doporučení na zlepšení.