Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza rentability


Analýza rentability je metoda pro hodnocení finančního zisku z podnikání. Používá se k měření úspěšnosti podniku a měří výsledky v oblasti financí a řízení. Analýza rentability poskytuje užitečné informace o výkonu podniku, jeho efektivitě, úrovni zisku a využití prostředků. K vyhodnocení výkonu podniku používáme různé finanční ukazatele, jako je například zisk před zdaněním (EBIT), ukazatel rentability zisku (ROI) a ukazatel rentability aktiv (ROA). Tyto indikátory poskytují objektivní pohled na finanční výsledky podniku a umožňují jeho srovnání s konkurencí. Analýza rentability je také užitečná pro případné vylepšení obchodních strategií a řízení rizik.

Kromě vlastní ekonomické analýzy jsme připraveni pomoci i s nastavením indikátorů měření rentability ve firmě a systému jejího pravidelného sledování, včetně případného propojení měření rentability s nastavením odměňovacího (motivačního) systému.

V synergii s analýzami pro cenotvorbu jsme schopni rovněž dát konkrétní doporučení, jak by měla být procentuální rentabilita nastavena pro co největší celkový zisk podniku, resp. doporučit konkrétní produkty a prodejní nástroje pro dosažení optimální rentability.